Specifikace Sigenol DDS7

frekvenční rozsah 0 Hz až 23 MHz
maximální odchylka nastavené
a reálné frekvence
typicky ±20ppm ±0,5 Hz (±0,002%; 2*10-5)
maximálně ±50ppm ±0,5 Hz (±0,005%; 5*10-5)

možnost SW kalibrace výchozí hodnoty až na ±1ppm ±0,5 Hz při 20-25°C, stárnutí ±2ppm/rok (±0,0002%; 2*10-6)
AM amplitudová modulace

AM amplitudová modulace

V závislosti na hodnotě napětí na vstupu AM je měněna amplituda výstupního signálu analogového výstupu. Amplitudová modulace je stále aktivní nezávisle na ostatních nastaveních přístroje. Na rozdíl od většiny jiných generátorů funkcí tak Sigenol DDS7 umožňuje využívat amplitudovou modulaci současně s ostatními typy modulací.
Rozsah vstupního napětí AM -1V až +1V
závislost amplitudy na vstupním napětí AM lineární
rozsah modulace 10 % až 200 %
max. modulační frekvence 10 MHz

FM frekvenční modulace

FM frekvenční modulace

Frekvence signálu všech výstupu je měněna v závislosti na napětí na vstupu FM, a to velmi přesně. -1V na vstupu odpovídá hodnotě frekvence uložené v paměti A a +1V na vstupu hodnotě uložené v paměti B. Krajní hodnoty rozmítání frekvence externím napětím (frekvenční modulací), respektive hodnoty uložené v pamětech A a B lze velmi snadno měnit. Hodnoty A a B mohou být libovolné od 1 Hz do 23 MHz. Frekvenční modulace může být aktivní i při současně používané AM, PWM a dalších funkcích. Lze zvolit lineární, logaritmickou a nebo i harmonickou závislost frekvence na vstupním napětí.
Rozsah vstupního napětí FM -1V až +1V
Max. poměr minimální a maximální frekvence 1:23000000
závislost frekvence na vstupním napětí FM lineární, logaritmická nebo harmonická
max. modulační frekvence 5 kHz (20 kHz)

FSK frekvenční klíčování

FSK frekvenční klíčování

Frekvence je skokově měněna mezi dvěma hodnotami v závislosti na logické úrovni vstupního signálu na vstupu FSK. Hodnoty obou frekvencí jsou opět uživatelem uloženy do pamětí A a B, které lze snadno měnit. Frekvenční klíčování může být aktivní současně s AM, PWM a dalšími funkcemi. Modulační digitální signál může mít i velmi vysokou frekvenci a frekvenci lze měnit i mnohokrát během jedné periody výstupního signálu.
Rozsah vstupního napětí FSK 0V až 5V (TTL úrovně)
Max. poměr minimální a maximální frekvence 1:23000000
zpoždění změny frekvence při změně logické úrovně modulačního signálu max. 30 ns
max. modulační frekvence 10 MHz

PSK fázové klíčování

PSK fázové klíčování

Fáze všech výstupních signálů je skokově mněněna mezi nulovou a nenulovou - uživatelem nastavenou - hodnotou v závislosti na logické úrovni vstupního signálu na vstupu PSK. Fázové klíčování může být aktivní současně s AM, PWM a dalšími funkcemi. Modulační digitální signál může mít i velmi vysokou frekvenci a fázi lze měnit i mnohokrát během jedné periody výstupního signálu.
Rozsah vstupního napětí FSK 0V až 5V (TTL úrovně)
zpoždění změny fáze při změně logické úrovně modulačního signálu max. 30 ns
max. modulační frekvence 10 MHz

PWM pulsně-šířková modulace

PWM pulzně-šířková modulace

V závislosti na hodnotě napětí na vstupu PWM je měněna střída (respektive šířka pulzů) výstupního obdélníkového signálu. Pulzně-šířková modulace je stále aktivní nezávisle na ostatních nastaveních přístroje. Při nulovém napětí na PWM vstupu, nebo pokud tento vstup není zapojen, je střída výstupního obdélníkového signálu 50%. PWM může být také aktivní současně spolu s dalšími modulacemi, rozmítáním nebo spolu s dalšími funkcemi. Modulační signál může mít i velmi vysokou frekvenci.
Rozsah vstupního napětí PWM -1V až +1V
Rozsah modulace střídy 0% až 100%
max. modulační frekvence 10 MHz

SWEEP rozmítání

SWEEP lineární, logaritmické a harmonické rozmítání frekvence

Interní (softwarové) rozmítání frekvence mění frekvenci výstupního signálu mezi hodnotami A a B, a to buď lineárně, logaritmicky a dokonce i harmonicky. Harmonické rozmítání simuluje frekvenční modulaci harmonickým signálem.
Typy rozmítání lineární
logaritmické
harmonické
Max. poměr minimální a maximální frekvence 1:23000000
max. perioda rozmítání 60 s
min. perioda rozmítání 1 ms

BURST externí spínání výstupního signálu

BURST externí spínání výstupního signálu

Umožňuje spínat výstupní signál externím digitálním signálem.
max. frekvence spínání 10 MHz

stejnosměrný offset

OFFSET regulace stejnosměrného offsetu

Umožňuje regulovat stejnosměrnou složku výstupního analogového signálu.
rozsah stejnosměrného offsetu -3V až +3V

Další funkce

 • indikace přebuzení analogového výstupu (například při současném nevhodném nastavení offsetu, amplitudy a AM)
 • možnost nastavení několika různých způsobů zobrazení výstupních amplitud (úrovní):
  - maximální hodnota naprázdno
  - maximální hodnota při zátěži
  - hodnota špička-špička naprázdno
  - hodnota špička-špička při zátěži
  - efektivní hodnota naprázdno
  - efektivní hodnota při zátěži
  - úroveň v dBm
  - grafické znázornění

Analogový výstup

maximální výstupní napětí 20 V š-š (7,07 V ef.) naprázdno
10 V š-š (3,54 V ef.) při zátěži 50 Ω
výstupní impedance 50 Ω
celkové harmonické zkreslení (THD)
harmonického výstupního signálu
při výstupní amplitudě 2V rms
< - 66 dB (0,04 %) při f < 20 kHz
< -56 dB při f <200 kHz
< -43 dB při f < 2 MHz
< -40 dB při f < 20 MHz


průběh signálu harmonický (sinus) nebo trojúhelníkový na analogovém výstupu a obdélníkový na digitálním výstupu

Obdélníkový výstup

maximální výstupní napětí 10V špička-špička
výstupní impedance 50 Ω
čas náběžné/sestupné hrany < 10 ns,
typicky 8 ns
Obdélníkový výstup je k dispozici na samostatném výstupním BNC konektoru a lze jej tedy využívat současně s analogovým a TTL výstupem.

Digitální výstup

výstupní napětí 5 V (TTL)
výstupní impedance 600 Ω
čas náběžné/sestupné hrany < 30 ns
Digitální výstup je k dispozici na samostatném výstupním BNC konektoru a lze jej tedy využívat současně s analogovým a obdélníkovým výstupem.

Napájecí napětí

napájecí napětí 12 V AC ze síťového adaptéru
proudový odběr 650 mA max.

Obecné

hmotnost cca 2,5 kg